På vej. TIRSO DE MOLINA Bedrageren fra Sevilla og Stengæsten, oversat af Sanne Bertram. [TIRSO DE MOLINA The Trickster of Seville and the Stone Guest- the book is in Danish, tranlated from Spanish to Danish by Sanne Bertram]. Bogen - den første danske udgave af værket - er under planlægning til udgivelse |The book - the first Danish version of the work - is being planned for publication. Udgivelsen er (foreløbig) støttet af Statens Kunstfond.

HVIS du vil have en mail når bogen udkommer, eller forudbestille den, så send os en mail på stauberpublishing@gmail.com | If you want an email when the book is published, or preorder the book, then send us an email at stauberpublishing@gmail.com

Til salg hos alle boghandlere, fysik i butik eller online. Eller køb den hos os på stauerpublishing@gmail.com | For sale at all bookstores, in-store physics or online. Or buy it from us at stauerpublishing@gmail.com

LÆSEPRØVER (prøveoversættelse af et par sider) | READING TEXT (sample translation of a few pages): - 1 -

Den spanske forfatter Tirso de Molinas (1579-1648) drama, 'Bedrageren fra Sevilla og Stengæsten’, er et centralt og væsentligt værk i europæisk litteratur. Det er her, vi for første gang møder en dramatisering af Don Juan-myten. Og det er det drama, som senere mere kendte bearbejdelser af Don Juan-myten tager udgangspunkt i, nemlig fx Molières skuespil 'Don Juan' (1665), Lorenzo da Pontes libretto til Mozarts opera 'Don Giovanni' (1787), samt Lord Byrons 'Don Juan' (1819-1824).

The Spanish writer Tirso de Molina's (1579-1648) drama, 'The Trickster of Seville and the Stone Guest', is a central and significant work in European literature. This is where we first encounter a dramatization of the Don Juan myth. And this is the drama on which later well-known adaptations of the Don Juan myth are based, for example Moliere's play 'Don Juan' (1665), Lorenzo da Pontes's libretto for Mozart's opera 'Don Giovanni' (1787), and Lord Byron's 'Don Juan' (1819-1824).