SØREN KIERKEGAARD Kærlighedens Gerninger [Works of Love]

ISBN 9788792510419

Vejl.pris / price: 375 DKK

"I et menneskes inderste - fra dette sted udgår kærligheden ad mangfoldige veje"

Køb bogen hos os på / Buy the book from us at: stauerpublishing@gmail.com

PRESSEMEDDELELSE: "Midt i en lammende coronatid udkommer et opløftende og tankevækkende religiøs-filosofisk hovedværk om kærlighed”, læs her (pdf).

PRESSEMEDDELELSE: "Midt i en lammende coronatid udkommer et opløftende og tankevækkende religiøs-filosofisk hovedværk om kærlighed”, læs her (words).

MATERIALEVURDERINGEN: "Staubrands bearbejdning, har bibeholdt både tone og struktur i teksten, på den mest nænsomme måde, og vil uden tvivl lette tilgangen til værket", læs her.

LÆSEPRØVER | READING TEXT (ind Danish): - 1 - , - 2 - , - 3 - .

Det er den menneskelige kærlighed, der analyseres og fortolkes i Kærlighedens Gerninger.

Ifølge Kierkegaard er den menneskelige kærlighed givet af Gud og bogen om kærlighedens gerninger indeholder en række analyser over befalingen om at elske Gud og sin næste som sig selv.

For Kierkegaard bliver omdrejningspunktet således, hvem næsten er, hvordan man handler rigtigt i forhold til næsten og altså om en givet handling kan kaldes kærlig.

I bogen analyserer Kierkegaard blandt andet kravet om gengældt kærlighed, samt vane, mistro, selviskhed, jalousi, misundelse, hovmod og dømmesyge.

Det er mag.art. Jens Staubrand der tekstnært har ændret Kierkegaards tekst til nudansk.