PÅ VEJ. Søren Kierkegaard: Kærlighedens Gerninger. Ny udgave fra forlaget.

ISBN 9788792510419. Vejl.pris / price: (Kommer senere / comes later) DKK

"I et menneskes inderste - fra dette sted udgår kærligheden ad mangfoldige veje".

HVIS du vil have en mail når bogen udkommer, eller forudbestille den, så send os en mail på stauberpublishing@gmail.com | If you want an email when the book is published, or preorder the book, then send us an email at stauberpublishing@gmail.com

Køb bogen hos os på / Buy the book from us at: stauerpublishing@gmail.com

LÆSEPRØVER (kommer senere) | READING TEXT (ind Danish): - 1 - , - 2 - .

Det er den menneskelige kærlighed, der analyseres og fortolkes i Kærlighedens Gerninger.

Ifølge Kierkegaard er den menneskelige kærlighed givet af Gud og bogen om kærlighedens gerninger indeholder en række analyser over befalingen om at elske Gud og sin næste som sig selv.

For Kierkegaard bliver omdrejningspunktet således, hvem næsten er, hvordan man handler rigtigt i forhold til næsten og altså om en givet handling kan kaldes kærlig.

I bogen analyserer Kierkegaard blandt andet kravet om gengældt kærlighed, samt vane, mistro, selviskhed, jalousi, misundelse, hovmod og dømmesyge.

Det er mag.art. Jens Staubrand der tekstnært har ændret Kierkegaards tekst til nudansk.