H.C. ANDERSEN Levnedsbog [Autobiography]

Erindringer

ISBN 9788792510525

Bogen er illustreret og kommenteret

Vejl.udsalgspris / price: 325 DKK

Til salg hos alle boghandlere, i butik eller online. Forhandlere kan købe den via BOGPORTALEN eller via Dafolo på email: bogdistribution@dafolo.dk

Køb bogen hos os på / Buy the book from us at: stauerpublishing@gmail.com (Mulighed for betaling med betalingskort | Possibility of payment by debit card). EAN faktura mulig

PRESSEMEDDELELSE: "Ny gennemredigeret, rigt illustreret og kommenteret udgave af H.C. Andersens (1805-1875) erindringer fra de første 27 år af hans liv", læs her (pdf)

PRESSEMEDDELELSE: "Ny gennemredigeret, rigt illustreret og kommenteret udgave af H.C. Andersens (1805-1875) erindringer fra de første 27 år af hans liv", læs her (words)

PRESS RELEASE: "New thoroughly edited, richly illustrated and annotated edition of H.C. Andersen's (1805-1875) memoirs from the first 27 years of his life", read here (pdf)

ANMELDELSE:"Andersens Levnedsbog er et værdifuldt bagtæppe til forståelse af hans eventyr ... og man får et unikt indblik i den unge følsomme Andersens digtersjæl", læs her

MATERIALEVURDERINGEN: "I forhold til tidligere udgaver er teksten blevet lettere at gå til og typografien vil opleves som forbedret", læs her

LÆSEPRØVER | READING TEXT (ind Danish): - A - , - B - , - C -

I ”Levnedsbog” oplever man H.C. Andersens (1805-1875) første 27 år. Han skriver om sin fødsel og barndom i Odense, om rejsen til og opholdet i København, om sine ophold på latinskolerne i Slagelse og Helsingør og om sin forelskelse i Riborg Voigt, som han mødte under et af sine besøg på Fyn.

Inden han bliver student og efterfølgende udfolder sig som forfatter, digter og dramatiker, læser vi om hans forsøg som sanger, skuespiller og balletdanser, og hvordan der bliver talt om, at han kunne blive bonde eller bogbinder, blive skrædder eller urmager, arbejde på kontor eller – som sin far – blive skomager, samt om hvordan han i Odense forsøger sig som arbejdsdreng på en klædefabrik og en tobaksfabrik og i København, i Gothersgade, som arbejdsdreng i et snedkeri.

Denne udgave af ”Levnedsbog” er gennemredigeret af mag.art. Jens Staubrand og tillige rigt illustreret og kommenteret.