H.C. ANDERSEN Levnedsbog, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510310. Vejl. pris / price: 325 DKK. [H. C. ANDERSEN Levnedsbog (autobiography), by Jens Staubrand - the book is in Danish].

Køb bogen hos os på / Buy the book from us at: stauerpublishing@gmail.com

LÆSEPRØVER | READING TEXT (in Danish): - 1 - , - 2 - , - 3 -

PRESSE Frederiksberg Bladet, læser her.

PRESSE: ANMELDELSE - i Udfordringen, læs her.

Materialevurderingen - 'Den berømte digters erindringer fra barndommen fortælles med glimt i øjet og masser ungdommelig kådhed, og nu på nænsomt redigeret nudansk. For alle med interesse for H.C. Andersen. I nærværende udgave er teksten for første gang blevet gennemredigeret og nænsomt ændret til nudansk af magister og forfatter Jens Staubrand. Den opdaterede tekst og de mange understøttende illustrationer, gør fortællingen mere nærværende og levende. I forhold til tidligere udgaver er teksten blevet lettere at gå til og typografien vil opleves som forbedret. Køb anbefales'.

H.C. Andersen (1805-1875) var 27 år gammel da han i 1832 påbegyndte hans erindringer, der dækker perioden fra hans fødsel og til 1831.

I bogen skriver H.C. Andersen om hans fødsel og barndom i Odense, om rejsen til og opholdet i København, om hans ophold på latinskoler i Slagelse og Helsingør - og om hans forelskelse i Riborg Voigt, som han mødte under et af hans besøg på Fyn.

Inden han bliver student og efterfølgende udfolder sig som forfatter, digter og dramatiker, læser vi om hans forsøg som sanger, skuespiller og balletdanser, og hvordan der bliver talt om, at han kunne blive bonde eller bogbinder, blive skrædder eller urmager, arbejde på kontor eller, som sin far, blive skomager, samt om hvordan han - i Odense - forsøger sig som arbejdsdreng på en klædefabrik og en tobaksfabrik, og i København, i Gothersgade, som arbejdsdreng i et snedkeri.

Denne nudanske tekstnære, gennemredigerede udgave af H.C. Andersens 'Levnedsbog', er et forsøg på at aktualisere dette centrale værk for en nutidigt læser.

Jens Staubrand er forfatter og magister i filosofi. Han har udgivet en del bøger og stået for en række kulturarrangementer i ind- og udland.

Retteblad, læs her.