Interested? Please contact us at stauerpublishing@gmail.com | mobile +45 40 59 22 83 (Jens Staubrand)

 

NIELS VIGGO BENTZON

'Det Banale' for soprano and cello.

Text: ASGER JORN, by Jens Staubrand

THE BANAL

Stauer Publishing 1995

Based on selected and edited texts from the Order of Nature, Helhesten, and Luck and Chance:

The artist must
create spontaneously like a child,
and not
worry
about the ideas.

The great work of art
is the complete
banality, and
the lack of most
banalities is that
they are not
banal enough.

Children, naive, forgetful and
inexperienced people have
the elementary aesthetic areas
intact.

They are easily surprised
and is without routine
because of
their ignorance.

So there it is
something childish in it
to preserve his
aesthetic urges:
his capacity for wonder.

 

 

 

Interesseret? Kontakt os venligst på stauerpublishing@gmail.com | mobil +45 40 59 22 83 (Jens Staubrand)

 

NIELS VIGGO BENTZON

'Det Banale' for sopran og cello.

Tekst: ASGER JORN, ved Jens Staubrand

DET BANALE

Stauer Publishing 1995

Bygger på udvalgte og redigerede tekster fra Naturens Orden, Helhesten, og Held og Hasard:

Kunstneren skal
skabe spontant som et barn,
og ikke
bekymre sig
om idéerne.

Det store kunstværk
er den fuldendte
banalitet, og
manglen ved de fleste
banaliteter er den, at
de ikke er
banale nok.

Børn, naive, glemsomme og
uerfarne mennesker har
de elementære æstetiske områder
intakt.

De undres let
og er uden rutine
på grund af
deres ukendskab.

Der ligger altså
noget barnligt i
at bevare sin
æstetiske trang:
sin forundringsevne.