Interested? Please contact us at stauerpublishing@gmail.com | mobile +45 40 59 22 83 (Jens Staubrand)

 

JOHN FRANDSEN

[WHEN THE WAWES ROCK]
NÅR BØLGERNE VUGGER

For soprano solo, 1 flute, 1 cello, 1 accordeon

Danish words, selected and edited by Jens Staubrand and the composer

Duration: approx. 8 minutes

Stauer Publishing 1987

The words are taken from The Seducer’s Diary:

When the waves rock the boat on thier breast, when the clouds swiftly drift before the wind, I find rest in this restlessness. The motions of the wawes lulls me; their slapping against the boat is a monotonous lullaby; the clouds’ hasty flight and the variation in lights and shadows intoxicates me so that I dream wide awake. I lie the same way now, haul in the sails, unship the rudder. Longing and expectancy become quieter and quiter more and more blissful: the wawes coddle me like a child. Over me arches the heaven of hope; her image drifts past me like the moon’s indistinct, now binding me with its light, now with its shadow. How enjoyable to ripple along on moving wather this way – how enjoyable to be in motion within oneself.

 

 

 

Interesseret? Kontakt os venligst på stauerpublishing@gmail.com | mobil +45 40 59 22 83 (Jens Staubrand)

 

JOHN FRANDSEN

NÅR BØLGERNE VUGGER

For sopran solo, 1 fløjte, 1 cello og 1 akkordeon

Dansk tekst, udvalgt og redigeret af Jens Staubrand og komponisten

Varighed: ca. 8 minutter

Stauer Publishing 1987

Teksten er hentet fra Forførerens Dagbog:

Når bølgerne vugger vugger båden ved deres bryst, når skyerne driver stærkt for vinden så finder jeg ro i denne uro; bølgernes bevægelse dysser mig, deres larmen mod båden er en ensformig vuggesang, skyernes hastige flugt, afvekslingen i lys og mørke beruser mig, så jeg drømmer vågen. Jeg tager sejlene ind, roret af, længsel og forventning bliver stillere og stillere, saligere og sagligere: bølgerne pusler mig som et barn, over mig hvælver håbets himmel sig, hendes billede svæver mig forbi som månens, ubestemt, snart blendende, mig med sit lys snart med sin skygge. Hvor meget nydelse i såle­des at skvulpe på et bevæget vand – hvor meget nydelse i at bevæges i sig selv.