SØREN KIERKEGAARD Om H.C. Andersens Kun en Spillemand, ved Jens Staubrand.

ISBN 9788792510273. Vejl. pris 250 DKK. [SØREN KIERKEGAARD About H.C. Andersens Only a fiddler, by Jens Staubrand - the book is in Danish].

Køb bogen hos os på / Buy the book from us at: stauerpublishing@gmail.com

LÆSEPRØVER | READING TEXT (in Danish): - 1 - , - 2 - , - 3 -

Materialevurderingern: "Anbefales .. på fin vis gøres teksten tilgængelig for nye generationer", læs her.

Forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaards (1813-1855) bog om H.C. Andersens (1805-1875) roman Kun en spillemand (1837), udkom første gang den 7. september 1838. Det var den 23-årige Kierkegaards første bog, og den er et hård angreb på den da 32-årige H.C. Andersens evne som romanforfatter. Kierkegaards hovedindvending mod H.C. Andersens Kun en spillemand er, at den ikke indeholder en livsanskuelse. Hertil så evner H.C. Andersen ikke, ifølge Kierkegaard, at 'udskille det poetiske fra sig selv'; han trækker for meget af sig selv med ind i skildringen af hovedpersonerne i romanen. Herudover har Kierkegaard ikke meget tilovers for H.C. Andersens syn på geniet, som han skildrer det i Kun en spillemand, nemlig som et lille (stearin)lys (en 'prås') der går ud for den mindste vind. Kierkegaards syn på geniet er, at det er som en ildebrand, som storm og blæst (modgang) kun gør mere kraftig og stærk.

Jens Staubrand er forfatter og magister i filosofi. Han har udgivet en del bøger og stået for en række kulturarrangementer i ind- og udland.

H.C. Andersen i Mit Livs Eventyr: - Romanen 'Kun en Spillemand' opfyldte en kort tid en af vort lands unge, højt begavede mænd, det var Søren Kierkegaard; på gaden, hvor vi mødtes, sagde han mig, at han ville skrive en kritik over den, og at jeg ville vist blive mere tilfreds med den, end de tidligere, thi, indrømmede han, man opfattede mig ganske urigtigt.

Der gik lang tid hen, han læste bogen om igen, og det første gode indtryk udviskedes; og jeg må tro, at jo alvorligere han drøftede digtningen, des fejlfuldere blev den, og da kritikken kom, kunne jeg ikke være glad ved den; den kom som en hel bog; den første, tror jeg, Kierkegaard skrev, noget besværlig at læse, med den hegelske tunghed i udtrykkene: Man sagde også, i spøg, at kun Kierkegaard og Andersen havde læst bogen ud.

Det var 'Af en endnu levendes Papirer'. Jeg fik dengang det ud af den, at jeg var ingen digter, men en digterisk figur, der var løben ud af min gruppe, og at det var en tilkommende digter givet at stille mig i den, eller at benytte mig som figur i en digtning, hvori han skabte mit supplement.

Senere forstod jeg bedre denne forfatter, der i min fremskriden er kommet mig i møde med venlighed og skønsomhed.