SØREN KIERKEGAARD Om det tragiske [About the tragic]

”Det tragiske bliver dog
altid det tragiske”

ISBN 9788792510617

Bogen er illustreret og kommenteret

Vejl.udsalgspris / price: 225 DKK

TIL SALG hos alle boghandlere, i butik eller online. Forhandlere kan købe den via BOGPORTALEN eller via Dafolo på email: bogdistribution@dafolo.dk

Køb bogen hos os på / Buy the book from us at: stauerpublishing@gmail.com (Mulighed for betaling med betalingskort | Possibility of payment by debit card). EAN faktura mulig

PRESSEMEDDELELSE: "Dragende og tankevækkede essay om det tragiske af Søren Kierkegaard", læs her (pdf)

PRESSEMEDDELELSE: "Dragende og tankevækkede essay om det tragiske af Søren Kierkegaard", læs her (words)

PRESS RELEASE: "Alluring and thought-provoking essay on the tragedy of Søren Kierkegaard", read it here

MATERIALEVURDERING: "Bogens udgiver har inddraget mange billeder og skrevet uddybende oplysninger til glæde for en nutidig læser", læs her

LÆSEPRØVER | READING TEXT (ind Danish): - A - , - B - , - C -

I bogen analyserer forfatteren filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855) det tragiske drama i antikken og dets refleksion – dets afspejling eller genskin – i det moderne tragiske drama.

Hans analyse af det tragiske i antikken bygger på en række tragedier af den græske forfatter Sofokles, nemlig ”Ødipus i Kolonos”, ”Kong Ødipus” og især ”Antigone”. Herudover inddrager Søren Kierkegaard tillige Sofokles drama ”Filoktetes”, samt den filosoffen Aristoteles' reflektioner i bogen ”Poetik” om tragediens væsen. Endvidere inddrager Kierkegaard tillige i sin analyse den tyske filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegels ”Forelæsninger over Æstetikken”.
Med hensyn til det moderne tragiske nævner Kierkegaard kun ét værk, nemlig den tyske dramatiker Christian Dietrich Grabbes tragedie ”Faust und Don Juan”, der er et forsøg på, at kombinerer Wolfgang Amadeus Mozarts opera ”Don Giovanni”, med Johann Wolfgang von Goethes ”Faust”.

Det er fra første del af Søren Kierkegaards hovedværk, dobbeltværket ”Enten-Eller” (1843) at hans essay om det tragiske er hentet; dets originaltitel er ”Det antike Tragiskes Reflex i det moderne Tragiske”. Det er mag.art. Jens Staubrand der har redigeret Kierkegaards tekst, og skrevet de uddybende tekster til bogens billeder. Det er forlagets håb, at Søren Kierkegaards reflektioner over det tragiske vil interessere den nutidige læser, ligesom det er vores håb, at bogens billeder og tekster giver læseren en dybere og mere rig læseoplevelse, end hvis man kun havde den nøgne tekst.