SØREN KIERKEGAARD Indøvelse i kristendom [Practice in Christianity]

ISBN 9788792510242

Vejl.pris / price: 350 DKK.

Køb bogen hos os på / Buy the book from us at: stauerpublishing@gmail.com

LÆSEPRØVER | READING TEXT: -1- , -2- , -3-

Materialevurderingen: " Nudansk og gennemredigeret udgave af Søren Kierkegaards centrale værk om, hvad det vil sige at være kristen", læs her.

I Indøvelse i kristendom skriver forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855) om hvad det vil sige at være kristen.

Den udkom første gang den 25. september 1850 og består af tre dele: I, II og III. De enkelte dele er skrevet i henholdsvis maj, september og november/december i 1848.

Det var oprindelig Kierkegaards tanke, at disse tre opbyggelige tekster skulle udgivet enkeltvis - og i hans eget navn - men i sommeren 1949 fik kan ideen til at samle dem i en udgivelse, og udgive dem under dæknavnet, pseudonymet Anti-Climacus.

I første omgang gav han skriftet titlen: Et forsøg til kristendommens udbredelse, men ændrede senere titlen til Indøvelse i kristendom.

Denne tekstnære nudanske, gennemredigerede udgave af Søren Kierkegaards Indøvelse i kristendom er et forsøg på at aktualisere dette centrale værk for en nutidigt læser.

Det er forfatter og filosof, mag.art. Jens Staubrand der har redigeret bogen. Han har udgivet en del bøger og stået for en række kulturarrangementer i ind- og udland.