SØREN KIERKEGAARD Sygdommen til døden, ved Jens Staubrand. ISBN 9788792510303. [SØREN KIERKEGAARD Despair is the sickness unto death, by Jens Staubrand - the books is in Danish]. Vejl. pris / price 250 DKK.

Køb bogen hos os på / Buy the book from us at: stauerpublishing@gmail.com

LÆSEPRØVER | READING TEXT (in Dansih): -1- , -2- , -3-

MATERIALEVURDERINGEN

Bogen udkom første gang den 30. juli 1849 og havde Kierkegaard-pseudonymet Anti-Climacus som forfatter. Bogens originaltitlen er Sygdommen til Døden. En christelig psykologisk Udvikling til Opbyggelse og Opvækkelse og Søren Kierkegaard (1813-1855) skrev den mens han boede på Nytorv 27 i København.

Det er et af Søren Kierkegaards centrale værker og bogen handler, som det fremgår at titlen, om fortvivlelse, om eksistentiel fortvivlelse, som han sætter lig med det kristne begreb om synd. Den er en 'dybsindig-inderlig' analyse af fortvivlelsens og syndens former og bogen regnes for Kierkegaard psykologiske hovedværk.

Kierkegaard skelner i bogen mellem tre former eller niveauer for fortvivlelse - for modløshed eller håbløshed - nemlig: Fortvivlet over ikke at ville være sig selv, eller endnu lavere: Fortvivlet ikke at ville være et selv, eller allerlavest: Fortvivlet at ville være en anden end sig selv, at ønske sig et nyt selv. Det fortvivlede menneske er fortvivlet fordi det forsøger at leve som en anden. For Kierkegaard og hans dæknavn Anti-Climacus er troen vejen ud af fortvivelsen.

Denne tekstnære nudanske, gennemredigerede udgave af Søren Kierkegaards Fortvivelse er sygdommen til Døden, er et forsøg på at aktualisere dette centrale værk for et nutidigt publikum.

Jens Staubrand, forfatter og filosof, mag.art., har dramatiseret Søren Kierkegaard og Regine Olsens kærlighedshistorie og produceret og instrueret en lang række musikledsagede Søren Kierkegaard-oplæsningsforestillinger i Danmark og i en række europæiske lande.

Endvidere har han, udover denne bog, udgivet en lang række Søren Kierkegaard-bøger, blandt andre: Søren Kierkegaard: Efterskrift til de Filosofiske Smuler, Søren Kierkegaard: Indøvelse i kristendom, Søren Kierkegaard: Abraham's frygt og bæven, Søren Kierkegaard: Angst, Søren Kierkegaard: Filosofiske smuler eller en lille smule filosofi, Søren Kierkegaard: Kærlighedens Gerninger, Søren Kierkegaard: Mozarts Figaros Bryllup, Tryllefløjten og Don Juan, Søren Kierkegaard: Min Regine! Søren Kierkegaard og Regine Olsen – en kærlighedshistorie, Søren Kierkegaard: Breve og Notater fra Berlin, samt den dansk-engelske: Søren Kierkegaard’s kamp for livet på Frederiks Hospital i København | Søren Kierkegaard’s struggle to live at Frederiks Hospital in Copenhagen.