- Vores bøger kan (med oplysning af titel eller ISBN-nummer) købes eller bestilles hos alle boghandlere i hele Danmark samt udlandet - fysisk i butik eller online, eller køb dem hos os på stauerpublishing@gmail.com

- FORHANDLERE kan, med forhandler-rabat, købe dem: Via BOGPORTALEN eller via vores bogdistributør DAFOLO på: bogdistribution@dafolo.dk [EAN faktura mulig]

- Eller køb den direkte hos os: stauerpublishing@gmail.com, mobil/sms +45 40592283 (også med forhandlerrabat, plus forsendelse).

 

- Our books can (with information by title or ISBN number) be bought or ordered from all bookstores throughout Denmark and abroad - physically in store or online, or buy them from us at: stauerpublishing@gmail.com

- DEALERS can, with dealer discount, buy them: Via the BOOK PORTAL or via our book distributor DAFOLO at: bogdistribution@dafolo.dk [EAN invoice possible]

- Or buy it directly from us: stauerpublishing@gmail.com, mobile / sms +45 40592283 (also with dealer discount, plus shipping).

 

Venlig hilsen | Sincerely Stauer Publishing
stauerpublishing@gmail.com
Mobil / sms +45 40592283

 

TILBAGE TIL BOGOVERSIGTEN | BACK TO BOOK OVERVIEW