Søren Kierkegaard og musik | Søren Kierkegaard and Music.

Køb den online | by it online

CD med kammermusik til tekster af Søren Kierkegaard | CD with chamber music for lyrics by Søren Kierkegaard

Musikværker af | Musical works by:

Samuel Barber, Finn Høffding, Niels Viggo Bentzon, John Frandsen, Michael Bojesen og Howard Boatwright. Medvirkende kunstnere: operasangeren Aage Haugland, skuespilleren Nis Bank-Mikkelsen, kammerkoret Camerata, dirigeret af Michael Bojesen, sopranen Bodil Øland, pianisten Anne Øland, pianisten Anne-Mette Stæhr, organisten John Frandsen og Wärmekvartetten. Søren Kierkegaard tekster bliver sunger på dansk og engelsk.

[Soren Kierkegaard and music | Soren Kierkegaard and Music. CD of chamber music with lyrics by Soren Kierkegaard. Music Works by Samuel Barber, Finn Høffding, Niels Viggo Bentzon, John Frandsen, Michael Bojesen and Howard Boatwright. Contributing artists: opera singer Aage Haugland, the actor Nis Bank-Mikkelsen, chamber choir Camerata, conducted by Michael Bojesen, soprano Bodil Oland, pianist Anne Oland, pianist Anne-Mette Staehr, organist John Frandsen and Wärmekvartetten. Soren Kierkegaard texts are sung in Danish and English].

PRESSE uddrag:’ Få har haft så fintfølende indsigt i eksistentielle og musikalske anliggender som filosoffen Søren Kierkegaard … hvad Kierkegaard har skrevet ejer et mangfoldigt billedsprog og en veludviklet sproglig rytmik .. Niels Viggo Bentzon har taget konsekvensen af tekstens indholdsmæssigt form og ladet Nis Bank-Mikelsen recitere ved siden af korsang, samt fløjte cello og klaver .. allerbedst lykkes det for den amerikanske komponist Samuel Barber i den korte Lord Jesus Chist, sunget af sopranen Bodil Øland med John Frandsen ved orglet’ Eva Hvidt, Kristeligt Dagblad, 11.marts 1998.

PRESSE Uddrag: ’En cd som kan have bred interesse. Ikke kun for Kierkegaard-læsere men også for yndere af ny musik … hans tekster egner sig til at blive sunget … de steder hvor det lykkes bedst er … eksempelvis Niels Viggo Bentzons Johannes Forføreren, hvor Nis Bank-Mikelsen med sin smukke, melodiske stemme reciterer hen over Camaratas og Wärmekvartetten underlægning … mag.art. Jens Staubrand har fået ideen til udgivelsen’, Lisbeth Lindegaard i Præsteforeningens Blad, 25. december 1998/52-53

Kierkegaard Set To Music

[DCD 8184].