SØREN KIERKEGAARD Filosofiske smuler eller en smule filosofi [Philosophical crumbs or a bit of philosophy]

ISBN 9788792510174

Vejl.pris/price: 300 DKK

Køb bogen hos os på / Buy the book from us at: stauerpublishing@gmail.com

LÆSEPRØVER | READING TEXT (in Danish): -1-, -2-, -3-.

Materialevurderingen: "En indføring i Kierkegaards religiøst-filosofiske univers", læs her.

Anmeldelse i Udfordringen, læs her.

Filosofiske smuler eller en lille smule filosofi – eller blot Smulerne, som værket populært kaldes – er et af forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaards (1813-1855) centrale religiøse værker.

Det udkom i juni 1844 under pseudonymet Johannes Climacus og hører sammen med Kærlighedens Gerninger og Begrebet Angst til de mest læste religiøs-filosofiske værker af Søren Kierkegaard.

Den består af et forord og fem kapitler, hvor Kierkegaard undersøger, om der findes et historisk udgangspunkt for en evig bevidsthed – og om man kan bygge sin saglighed på påstanden om, at Gud har åbenbaret sig i Jesus Kristus.

Små to år efter Smulerne udgiver Kierkegaard en ’kommentar’ til bogen, nemlig det omfattende værk Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift, hvor Kierkegaard præciserer troens vilkår.

Det er forfatter og filosof, mag.art. Jens Staubrand der har redigeret bogen. Han har udgivet en del bøger og stået for en række kulturarrangementer i ind- og udland.