SØREN KIERKEGAARD Gentagelsen-Gentagelsen.

ISBN 9788792510105. [SØREN KIERKEGAARD Repetition-Repetition– the book is in Danish ]. Vejlpris /price: 250 DKK

Køb bogen hos os på / Buy the book from us at: stauerpublishing@gmail.com

LÆSEPRØVER | READING TEXT: -1-, -2-, -3-

Materialevurderingen: "Teksten er stavet på en nutidig måde og forsynet med illustrationer af steder og personer for at indsætte værket i samtidens kontekst", læs her.

Findes som ebog hos Nota Biblioteket, læs her.

I Gentagelsen-Gentagelsen møder vi Kierkegaard-dæknavnet Constantin Constantius og Kierkegaard-dæknavnet Det unge Menneske. I bogens første del – der har undertitlen: ’et forsøg i den eksperimenterende psykologi’ – undersøger Constantin Constantius om en gentagelse er mulig og hvilken betydning den har. Det gør han ved at rejse til Berlin, hvor han før har været. Skuffet vender han tilbage til Danmark. Nogen gentagelse af en tidligere rejse til Berlin var der ikke tale om. I første del møder vi tillige Det unge Menneske som Constantin Constantius forsøger sig som vejleder for i hans forhold til en ung pige. Men succes som vejleder for Det unge Menneske har han ikke. For da han foreslår Det unge Menneske, at han skal foregive at have en affære kørende med en ung smuk sypige, afskærer Det unge Menneske kontakten til Constantin Constantius. I bogens anden del genoptager Det unge Menneske imidlertid igen kontakten til Constantin Constantius. Det sker i form af en række breve til ham, hvor Det unge Menneske skriver om hans læsning af Jobs Bog, der handler om lidelse, prøvelse og forløsning.

Det er forfatter og filosof, mag.art. Jens Staubrand der har redigeret bogen. Han har udgivet en del bøger og stået for en række kulturarrangementer i ind- og udland.