SØREN KIERKEGAARD Mozarts Tryllefløjten, Figaros Bryllup og Don Juan.

ISBN 9788792510167 [KIERKEGAARD ​​Mozart's The Marriage of Figaro, The Magic Flute and Don Juan - the book is in Danish]. Vejl. pris /price: 275 DKK.

Køb bogen hos os på / Buy the book from us at: stauerpublishing@gmail.com

Materialevurderingen: "Essayet foreligger her i en nyrevideret udgave hvor teksten nænsomt er ændret tilnudansk ... Jens Staubrand har skrevet en meget vedkommende og udførlig indledning, som perspektiverer analyse", læs her.

LÆSEPRØVER | READING TEXT: -1-, -2-, -3-, -4-.

Forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaards essay om tre af Mozarts mest elskede operaer: Figaros Bryllup, Tryllefløjten og Don Juan er hentet fra Kierkegaards hovedværk, dobbeltværket Enten-Eller, der er skrevet dels i Berlin og dels København og udkom i februar måned 1843.

Det verdensberømte musik-filosofiske essay har fra Kierkegaards hånd titlen: De umiddelbare erotiske stadier eller det musikalsk-erotiske, men har fået kælenavnet ’Don Juan-analysen’ fordi Kierkegaards analyse af Mozart Don Juan-opera er mest omfattende analyseret i essayet. Mindre omfangsrig – men ikke mindre tankevækkende – er hans analyse af Figaros Bryllup og Tryllefløjten, hvis to figurer, henholdsvis Cherubino og Papageno, er forstadier eller foregriber den erotiske råstyrke som Don Juan symboliserer.

Det er forfatter og filosof, mag.art. Jens Staubrand der har redigeret bogen. Han har udgivet en del bøger og stået for en række kulturarrangementer i ind- og udland.