SØREN KIERKEGAARD Den Første Kærlighed og andre tekster om drama.

ISBN 9788792510006. [KIERKEGAARD The first Love, and other texts on drama – the book is in Danish]. Vejl.pris / price: 350 DKK

Køb bogen hos os på / Buy the book from us at: stauerpublishing@gmail.com

LÆSEPRØVE | READING TEXT (only in Danish): -1- , -2- , -3-

Anmeldelse: Politiken, læs her.

Anmeldelse: Politiken website, læs her.

Materialevurderingen, læs her.

Bogen indeholder alle Søren Kierkegaards tekster der har med drama at gøre, og det er den franske dramatiker Eugène Scribes lystspil Den første Kærlighed , som Kierkegaard var begejstret for og skrev om, der har givet bogen sit navn. Udover en lang række værker af blandt andre Goethe, Mozart, Shakespeare, Oehlenschläger og Aristofanes, samt ovennævnte Scribe, skriver Kierkegaard også om skuespillerne Johanne Luise Heiberg og Anna Nielsen, samt Christian Niemann Rosenkilde, Joachim Ludvig Phister og Jørgen Christian Hansen. Herudover indeholder bogen også Kierkegaards egne forsøg som dramatiker, dels hans udkast til et skuespil om en mestertyv, dels Sæbekælderdramaet der er mere gennemarbejdet.

Det er forfatter og filosof, mag.art. Jens Staubrand der har redigeret bogen. Han har udgivet en del bøger og stået for en række kulturarrangementer i ind- og udland.