H.C. ANDERSEN Mit livs eventyr Fortsættelsen 1855-1868 [My life’s adventure The continuation 1855-1868]

H.C. ANDERSEN Mit livs eventyr Fortsættelsen 1855-1868

”Jeg er et lykkens barn”

Bogen er rigt illustreret og kommenteret

ISBN 9788792510624

Vejl. udsalgspris / price: 300 DKK

KONTAKT / CONTACT stauerpublishing@gmail.com | Mobil +45 40 59 22 83 (Jens Staubrand)

PRESSEMEDDELELSE “Endelig er den her. En ny nudansk gennemredigeret, kommenteret og for første gang rigt illustreret udgave af H.C. Andersens Mit livs eventyr. Fortsættelsen 1855-1868” | pdf | words |

PRESS RELEASE “Finally it’s here. A new modern Danish thoroughly edited, annotated and for the first time richly illustrated edition of H.C. Andersen’s ‘The adventure of my life. The continuation 1855-1868′” | pdf |

PRESSE FOTO / PRESS PHOTO | click and copy |

LÆSEPRØVER / READING SAMPLE (in Danish) | A | B | C |

MATERIALEVURDERINGEN ”Det er let og interessant at læse Jens Staubrands tekstbearbejding af H.C. Andersens erindringer. Hans kommentarer og medfølgende illustrationer gør det let at følge med” | click |

Bogen indeholder H.C. Andersens erindringer, fra han er halvtreds år gammel, til han er treogtres. Holdepunkterne i disse – fortsatte – erindringer er en række breve som han skrev til Bernhard Severin Ingemann, og som han modtager fra Lucie Ingemann efter hendes mands død.

Som i “Mit Livs Eventyr” oplever vi igen H.C. Andersen på en lang række rejser herhjemme og til udlandet, herunder for eksempel til Paris, hvor han ikke kun én, men to gange rejser til for at se byens store verdensudstilling, Exposition Universelle, på Champ-de-Mars. Vi oplever ham også på rejser til Sverige, Spanien, Italien og Tyskland, hvor han møder en lang række kulturpersonligheder, herunder blandt andre komponisten Richard Wagner. Bogen indeholder tillige en fyldig skildring af H.C. Andersens udnævnelse til æresborger i sin fødeby Odense.

De sidste syv år af sit liv udgav H.C. Andersen ingen erindringer om; han døde halvfjerds år gammel hos sine venner, skibsreder Moritz Gerson Melchior og dennes hustru Dorothea Melchior i deres hus Rolighed på Østerbro.

Bogen, der er rigt illustreret og kommenteret, er redigeret af mag.art. Jens Staubrand.