SØREN KIERKEGAARD Diapsalmata [Diapsalmata]


Søren Kierkegaards manus til diapsalmata’en: ”Det, Philosopherne tale om Virkelighed, er ofte lige saa skuffende, som naar man hos en Marschandiser læser paa et Skildt: her rulles. Vilde man komme med sit Tøi for at faae det rullet, saa var man narret; thi Skildtet er blot tilsalgs”.

SØREN KIERKEGAARD Diapsalmata [Diapsalmata]

Den samling korte tekster, der indleder “Enten-Eller”

ISBN 9788792510600

Bogen er illustreret og kommenteret

PRIS / PRICE 225 DKK

KONTAKT / CONTACT stauerpublishing@gmail.com | Mobil +45 40 59 22 83 (Jens Staubrand)

PRESSEMEDDELELSE “Søren Kierkegaards berømte og elskede Diapsalmata’er i ny udgave” | pdf | word |

PRESS RELEASE “Søren Kierkegaard’s famous and beloved Diapsalmata’er in a new edition” | pdf |

PRESSE FOTO / PRESS PHOTO | click and copy |

LÆSEPRØVER / READING SAMPLE (in Danish) | A | B | C |

Nu foreligger for første gang en gennemkommenteret og illustreret udgave af Søren Kierkegaards (1813-1855) berømte og elskede Diapsalmata’er fra første bind af hovedværket, dobbeltværket “Enten-Eller (1843)”.

Diapsalmata’er er den samlig af korte tekster der indleder første bind af Enten-Eller. Der er tale om en samlig tekster med forskelligt indhold – lyriske, korte essays og narrative.

Bogen indeholder berømte tekster som: ”Jeg gider slet ikke”, ”Når jeg står op om morgenen, går jeg straks i seng igen”, ”Hvad er en digter? Et ulykkeligt menneske, der gemmer dybe kvaler i sit hjerte” og ”Gådefuld bør man være ikke blot for andre, men også for sig selv”.

Bogens tekster er tekstnært ændret til nudansk af mag. art. Jens Staubrand, der tillige har udvalgt bogens billeder og skrevet de uddybende informationer, som billedteksterne indeholder.