SØREN KIERKEGAARD Kærlighedens Gerninger [Works of Love]

Billedet på bogens forside er træsnittet “Hjertet” af Edvard Munch

SØREN KIERKEGAARD Kærlighedens Gerninger [Works of Love]

“I et menneskes inderste – fra dette sted udgår kærligheden ad mangfoldige veje”

ISBN 9788792510419

NU 4. oplag

PRIS / PRICE 350 DKK

KONTAKT / CONTACT stauerpublishing@gmail.com | Mobil +45 40 59 22 83 (Jens Staubrand)

PRESSEMEDDELELSE “Midt i en lammende coronatid udkommer et opløftende og tankevækkende religiøs-filosofisk hovedværk om kærlighed” | pdf | word |

PRESSE FOTO / PRESS PHOTO | click and copy |

LÆSEPRØVER / READING SAMPLE (in Danish) | A | B | C |

ANMELDELSE “Elsk, det er din pligt. I en tid, hvor kærlighedsbegrebet oftest ligger meget langt fra Kierkegaards forståelse af kærligheden, er ‘Kærlighedens gerninger’ ikke blevet mindre relevant, men er om mulig endnu mere aktuel end nogensinde” | pdf |

MATERIALEVURDERINGEN “Jens Staubrands bearbejdning, har bibeholdt både tone og struktur i teksten, på den mest nænsomme måde, og vil uden tvivl lette tilgangen til værket” | pdf |

Det er den menneskelige kærlighed, der analyseres og fortolkes i “Kærlighedens Gerninger”.

Ifølge Søren Kierkegaard er den menneskelige kærlighed givet af Gud og bogen om kærlighedens gerninger indeholder en række analyser over befalingen om at elske Gud og sin næste som sig selv.

For Søren Kierkegaard bliver omdrejningspunktet således, hvem næsten er, hvordan man handler rigtigt i forhold til næsten og altså om en givet handling kan kaldes kærlig.

I bogen analyserer Søren Kierkegaard blandt andet kravet om gengældt kærlighed, samt vane, mistro, selviskhed, jalousi, misundelse, hovmod og dømmesyge.

Det er forfatter og filosof, mag.art. Jens Staubrand der tekstnært har ændret Kierkegaards tekst til nudansk.