JENS STAURAND Søren Kierkegaards kamp for livet på Frederiks Hospital i København

JENS STAUBRAND Søren Kierkegaards kamp for livet på Frederiks Hospital i København

“Analysen af sygejournalen viser … at Kierkegaard ikke var mental syg”

Bogen er illustreret og kommenteret

1 udgave, 1 oplag

ISBN 9788792510181

PRIS / PRICE 250 DKK

Bogen er på dansk og engelsk

KONTAKT / CONTACT stauerpublishing@gmail.com | Mobil +45 40 59 22 83 (Jens Staubrand)

LÆSEPRØVER / READING SAMPLE | A |

ANMELDELSE ”Ved Kierkegaards dødsleje” | pdf |

ANMELDELSE ”Søren Kierkegaard blev akut indlagt .. og under indlæggelsen havde han tiltagende problemer med afføring og vandladning” | pdf |

MATERIALEVURDERINGEN ”En lille feinschmecker i Kierkegaard-litteraturen, som på engelsk og dansk skildrer hans indlæggelse på Frederiks Hospital i København og udviklingen i hans helbredstilstand gennem analyser af hans sygejournal” | pdf |

Søndag den 11. november 1855 døde forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaard. Han blev 42 år og døde efter at have været syg i knap otte uger. Han døde på Frederiks Hospital i København. I bogen er der en kort omtale af Søren Kierkegaards værk og religiøse grundsyn, af Frederiks Hospital, af de læger der behandlede ham, samt – noget ingen tidligere har gjort – en tekstnær tolkning, fortolkning og kommentering af hans sygejournal. Ud fra arbejdet med sygejournalen klargøres det hvilke sygdomme det må afvises han led af, og der gives et sandsynligt bud på, hvad han døde af.