SØREN KIERKEGAARD Filosofiske smuler eller en smule filosofi

Titelsiden fra Søren Kierkegaards manuskript til borgen

[Under planlægning, råkladde af forsiden. Udkommer i 2024]

PRESSEMAIL når den udkommer? Så send email til stauerpublishing@gmail.com og skriv blot bogens titel i emnefeltet

SØREN KIERKEGAARD Filosofiske smuler eller en smule filosofi

“Kan der gives et historisk udgangspunkt for en evig bevidsthed?”

1. udgave, 1. oplag

ISBN 978-87-92510-50-1

PRIS / PRICE (senere / later) DKK (Fri fragt i Danmark)

KONTAKT / CONTACT stauerpublishing@gmail.com | Mobil +45 40 59 22 83 (Jens Staubrand)

“Filosofiske smuler eller en smule filosofi” er et af forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaards (1813-1855) religiøs-filosofiske hovedværker. Det udkom første gang i 1844, under pseudonymet Johannes Climacus og undersøger – ofte i et litterært medrivende og tankevækkende sprog – om der kan gives et historisk udgangspunkt for en evig bevidsthed.

I denne udgave af ”Filosofiske smuler eller en smule filosofi ” er teksten tekstnært ændret til nudansk af mag.art. Jens Staubrand, der tillige har udvalgt billederne og skrevet de uddybende informationer, som billedteksterne indeholder.