H.C. ANDERSEN Levnedsbog [Autobiography]

På en landevej, en herre løfter på hatten for postvognen, af Frants Henningsen.

H.C. ANDERSEN Levnedsbog [Autobiography]

Erindringer

Bogen er illustreret og kommenteret

ISBN 9788792510525

PRIS / PRICE 325 DKK

KONTAKT / CONTACT stauerpublishing@gmail.com | Mobil +45 40 59 22 83 (Jens Staubrand)

PRESSEMEDDELELSE “Ny gennemredigeret, rigt illustreret og kommenteret udgave af H.C. Andersens erindringer fra de første 27 år af hans liv” | pdf | word |

PRESS RELEASE “New thoroughly edited, richly illustrated and annotated edition of H.C. Andersen’s memoirs from the first 27 years of his life” | pdf |

PRESSE FOTO / PRESS PHOTO | click and copy |

LÆSEPRØVER / READING SAMPLE (in Danish) | A | B | C |

ANMELDELSE “H.C. Andersens Levnedsbog er et værdifuldt bagtæppe til forståelse af hans eventyr … og man får et unikt indblik i den unge følsomme Andersens digtersjæl” | pdf |

MATERIALEVURDERINGEN “Den berømte digters erindringer fra barndommen fortælles med glimt i øjet og masser ungdommelig kådhed. For alle med interesse for H.C. Andersen. I nærværende udgave er teksten for første gang blevet gennem redigeret og nænsomt ændret til nudansk af magister og forfatter Jens Staubrand. Den opdaterede tekst og de mange understøttende illustrationer, gør fortællingen mere nærværende og levende” | pdf |

I ”Levnedsbog” oplever man H.C. Andersens (1805-1875) første 27 år. Han skriver om sin fødsel og barndom i Odense, om rejsen med postvogn til og opholdet i København, om sine ophold på latinskolerne i Slagelse og Helsingør og om sin forelskelse i Riborg Voigt, som han mødte under et af sine besøg på Fyn.

Inden han bliver student og efterfølgende udfolder sig som forfatter, digter og dramatiker, læser vi om hans forsøg som sanger, skuespiller og balletdanser, og hvordan der bliver talt om, at han kunne blive bonde eller bogbinder, blive skrædder eller urmager, arbejde på kontor eller – som sin far – blive skomager, samt om hvordan han i Odense forsøger sig som arbejdsdreng på en klædefabrik og en tobaksfabrik og i København, i Gothersgade, som arbejdsdreng i et snedkeri.

Denne udgave af ”Levnedsbog” er gennemredigeret af mag.art. Jens Staubrand og den er tillige rigt illustreret og kommenteret.