SØREN KIERKEGAARD Goethe

Udsnit af Heinrich Christoph Kolbes maleri af Goethe (1806).

SØREN KIERKEGAARD Goethe

I. Margrete fra Faust
II. Marie Beaumarchais fra Clavigo

“Hans kvindelige figurer er hans
mesterligste figurer”

ISBN 9788792510655

Bogen er illustreret og kommenteret

PRIS / PRICE 225 DKK

KONTAKT / CONTACT stauerpublishing@gmail.com | Mobil +45 40 59 22 83 (Jens Staubrand)

PRESSEMEDDELELSE “Oplev filosoffen Søren Kierkegaards livtag med to af den tyske forfatter Goethes mest kendte og elskede kvindelige figurer” | pdf | word |

PRESS RELEASE “Experience the philosopher Søren Kierkegaard tage with two of the German author Goethe’s most famous and beloved female figures” | pdf | words |

PRESSE FOTO / PRESS PHOTO | click and copy |

LÆSEPRØVER / READING SAMPLE (in Danish) | A | B | C | D |

Det er henholdsvis en kvindefigur fra et skuespil af Goethe, ”Clavigo”, og en kvindefigur fra en bog, ”Faust”, ligeledes af Goethe, som Søren Kierkegaard analyserer i dette essay. De to kvindefigurer er hentet fra første del af Søren Kierkegaards hovedværk, dobbeltværket ”Enten-Eller” (1843), fra essayet ”Skyggerids”, hvor han, ud over de to kvindefigurer af Goethe, analyserer Elvira-figuren fra Lorenze da Ponte og Wolfgang Amadeus Mozart opera ”Don Giovanni”. Som titlen – ”Skyggerids” – på Søren Kierkegaards essay om de tre kvinder angiver, så er der tale om en skitsemæssigt, om en foreløbig og ufuldkommen skildring af kvindefigurerne.

Bogen, der er illustreret og kommenteret, er redigeret af mag.art. Jens Staubrand.