JENS STAUBRAND Balletlibretto over Søren Kierkegaards kærlighedsdrama Forførerens Dagbog [Ballet libretto over Søren Kierkegaard’s love drama The Seducer’s Diary]

Tegningen på bogens forside er af Jean Marie Guttermann

JENS STAUBRAND Balletlibretto over Søren Kierkegaards kærlighedsdrama Forførerens Dagbog

”Han hader kvindegråd og kvindebønner”

ISBN 9788792510648

PRIS / PRICE 225 DKK

KONTAKT / CONTACT stauerpublishing@gmail.com | Mobil +45 40 59 22 83 (Jens Staubrand)

PRESSEMEDDELELSE “TAG MED SØREN KIERKEGAARD IND I BALLETTENS VERDEN” | pdf | word |

PRESS RELEASE “TAKE WITH SØREN KIERKEGAARD INTO THE WORLD OF BALLET” | pdf | word |

PRESSE FOTO / PRESS PHOTO | click and copy |

LÆSEPRØVER / READING SAMPLE (in Danish) | A | B |

Balletlibrettoen bygger på forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaards (1813-1855) kendte og elskede dagbogsdrama ”Forførerens Dagbog”, der er fra første del af hans hovedværk ”Enten-Eller” (1843), hvor han har anvendt biografisk stof fra sin og Regine Olsens kærlighedshistorie.

Det er Johannes, der er hovedpersonen i dagbogen. Han er æstetiker, et nydelsesmenneske, der har den fri naturs gud, jomfruen Diana, som ideal. Unge jomfruer er målet for hans jagt, eller som det står i ”Forførerens Dagbog” med et citat fra Leporellos listearie fra Mozarts opera ”Don Giovanni”: ”Den friske unge pige”. Dagbogen er en fortælling om Johannes’ forførelse af den unge pige, Cordelia Wahl, som han efter forførelsen forlader, fordi hun, som han skriver i et notat i dagbogen, har ”tabt duften”.

Balletlibrettoen er i ni billeder og med musik af Mozart. Det er forfatteren og filosoffen, mag.art. Jens Staubrand, der har bearbejdet det kendte kærlighedsdrama til en ballet.