SØREN KIERKEGAARD Mit forfatterskab [My authorship]

Frederiksberg Have, hvor Søren Kierkegaard besluttede at han ville være forfatter. Tegning af Søren L. Lange.

SØREN KIERKEGAARD Mit forfatterskab [My authorship]

I Om min forfattervirksomhed

II Synspunktet for min forfattervirksomhed

III Den enkelte, to noter vedrørende min forfattervirksomhed

Bogen er illustreret og kommenteret

ISBN 9788792510587

PRIS / PRICE 250 DKK

KONTAKT / CONTACT stauerpublishing@gmail.com | Mobil +45 40 59 22 83 (Jens Staubrand)

PRESSEMEDDELELSE “Filosoffen Søren Kierkegards tankevækkende og medrivende overvejelser over sit forfatterskab” | pdf | word |

PRESS RELEASE “The philosopher Søren Kierkegaard’s thoughtful and captivating reflections on his writing” | pdf |

PRESSE FOTO / PRESS PHOTO | click and copy |

LÆSEPRØVER / READING SAMPLE (in Danish) | A | B | C |

MATERIALEVURDERING “Søren Kierkegaard kigger indad og kommenterer sit eget forfatterskab. For voksne læsere af filosofiske værker. Bogens udgiver har inddraget mange billeder og skrevet uddybende oplysninger til glæde for en nutidig læser. Det fungerer godt, at udgiveren har omskrevet teksterne til nudansk og billeder og billedtekster er oplysende” | pdf |

Forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaards (1813-1855) første bog om sit forfatterskab, (I) ”Om min forfattervirksomhed”, udkom den 6. august 1851, mens den senere, (II) ”Synspunktet for min forfattervirksomhed”, der indeholder (III) ”Den enkelte, to ‘noter’ vedrørende min forfattervirksomhed”, udkom efter hans død, nemlig den 3. maj 1859.

Bogens tekster er tekstnært ændret til nudansk af mag.art. Jens Staubrand, der tillige har udvalgt billederne og skrevet de uddybende informationer, som billedteksterne indeholder. Det er forlagets håb, at denne nudanske, gennemredigerede samling tekster om Søren Kierkegaards forfatterskab vil interessere den nutidige læser, ligesom det er vores håb, at bogens billeder og deres ofte fyldige tekster giver læseren en dybere og mere rig læseoplevelse, end hvis man kun havde den nøgne tekst.