SØREN KIERKEGAARD De umiddelbare erotiske stadier eller det musikalsk-erotiske [The Immediate Erotic Stages or the Musical-Erotic]

Don Juan, Zerline og Donna Elvira, maleri af Alexandre-Évariste Fragonard.

SØREN KIERKEGAARD De umiddelbare erotiske stadier eller det musikalsk-erotiske [The Immediate Erotic Stages or the Musical-Erotic]

“Det populære musik-filosofiske essay om Mozarts tre operaer Tryllefløjten, Figaros Bryllup og Don Juan”

Bogen er illustreret og kommenteret

ISBN 9788792510518

PRIS / PRICE 250 DKK

KONTAKT / CONTACT stauerpublishing@gmail.com | Mobil +45 40 59 22 83 (Jens Staubrand)

PRESSEMEDDELELSE “Verdensberømt musik-filosofisk essay af Søren Kierkegaard i ny nudansk gennemredigeret, illustreret og kommenteret udgave” | pdf | word |

PRESSE FOTO / PRESS PHOTO | click and copy |

LÆSEPRØVER / READING SAMPLE (in Danish) | A | B | C | D |

MATERIALEVURDERING “Don Juan-figuren … har Søren Kierkegaards primære interesse. Han finder og beskriver her sin udlægning af de tre erotiske stadier: “Det drømmende”, “det søgende” og “det begærende”. Søren Kierkegaard distraheres ikke af teksten, men finder at Mozarts musik viser vejen til de forskellige stadier. Det fortrinlige forord af Jens Staubrand giver en samtidshistorisk intro til Søren Kierkegaards kendskab til opførelserne. Læsbarheden gør den velegnet til nutidens læser og giver indsigt i Søren Kierkegaards kunstneriske inspiration” | pdf |

Forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaards (1813-1855) elskede essay om tre af Mozarts mest kendte operaer “Figaros Bryllup”, “Tryllefløjten” og “Don Juan” er hentet fra hans hovedværk, dobbeltværket “Enten-Eller”, der udkom i foråret 1843.

I det verdensberømte musik-filosofiske essay analyserer Søren Kierkegaard de tre operafigurer Cherubino, Papageno og Don Juan. Han ser dem som symboler på tre umiddelbare erotiske stadier, der karakteriseres som henholdsvis “drømmende”, “søgende” og “begærende”.

I denne udgave af “De umiddelbare erotiske stadier eller det musikalsk-erotiske” er teksten ændret til nudansk af mag.art. Jens Staubrand, der tillige har udvalgt billederne og skrevet de uddybende informationer, som billedteksterne indeholder.