SØREN KIERKEGAARD Sygdommen til døden [The Sickness unto Death]

”Fortvivlelse” af Edvard Munch


SØREN KIERKEGAARD Sygdommen til døden [The Sickness unto Death]

”Psykologisk hovedværk om eksistentiel fortvivlelse”

Bogen er illustreret og kommenteret

ISBN 9788792510532

PRIS / PRICE 300 DKK

KONTAKT / CONTACT stauerpublishing@gmail.com | Mobil +45 40 59 22 83 (Jens Staubrand)

PRESSEMEDDELELSE “NY BOG. Psykologiske hovedværk om eksistentiel fortvivelse” | pdf | word |

PRESS RELEASE “NEW BOOK. Psychological masterpieces on existential despair” | pdf |

PRESSE FOTO / PRESS PHOTO | click and copy |

LÆSEPRØVER / READING SAMPLE (in Danish) | A | B | C |

MATERIALEVURDERING “Det, at teksten er delt lidt mere op, og at der er illustrationer og uddybende forklaringer, er en hjælp for læseren” | pdf |

Søren Kierkegaards (1813-1855) ”Sygdommen til døden” er hans psykologiske hovedværk. Det handler om fortvivlelse; om eksistentiel fortvivlelse, som han sætter lig med det kristne begreb om synd.

Bogen er en ”dybsindig-inderlig” analyse af fortvivlelsens og syndens former. Og Kierkegaard skelner mellem tre former eller niveauer for fortvivlelse, det vil sige for modløshed eller håbløshed, nemlig: Fortvivlet over ikke at ville være sig selv, eller lavere: Fortvivlet ikke at ville være et selv, eller allerlavest: Fortvivlet at ville være en anden end sig selv, at ønske sig et nyt selv. Det fortvivlede menneske er fortvivlet, fordi det forsøger at leve som en anden. For Søren Kierkegaard og hans dæknavn Anti-Climacus er troen vejen ud af fortvivlelsen.

Bogen er gennemredigeret af forfatter og filosof, mag.art. Jens Staubrand, der tillige har udvalgt bogens billeder, samt skrevet teksterne til dem.