SØREN KIERKEGAARD Teaterfilosofiske essays [Theater philosophical essays]

Skuespillerinden Anna Nielsen, udsnit af maleri af Emil Bærentzen.

SØREN KIERKEGAARD Teaterfilosofiske essays [Theater philosophical essays]

I Anna Nielsen II Joachim Ludvig Phister III Christen Niemann Rosenkilde IV Jørgen Christian Hansen

Bogen er illustreret og kommenteret

Bogen er tilegnet skuespiller Paul Hüttel

ISBN 9788792510594

PRIS / PRICE 225 DKK

KONTAKT / CONTACT stauerpublishing@gmail.com | Mobil +45 40 59 22 83 (Jens Staubrand)

PRESSEMEDDELELSE “Tankevækkende teaterfilosofiske essays om det at skildre druk, forførelse – og moderskab” | pdf | word |

PRESS RELEASE “Thoughtful theatrical philosophical essays on portraying drunkenness, seduction – and motherhood” | pdf |

PRESSE FOTO / PRESS PHOTO | click and copy |

LÆSEPRØVER / READING SAMPLE (in Danish) | A | B | C |

Tankevækkende teaterfilosofiske essays om det at skildre druk, forførelse – og moderskab.

Bogen indeholder fire teaterfilosofiske essay om fire af guldaldertidens mest elskede skuespillere, nemlig – som det fremgår af bogens forside – en kvinde og tre mænd: Anna Nielsen, Joachim Ludvig Phister, Christen Niemann Rosenkilde og Jørgen Christian Hansen. I de fire teaterfilosfiske essay filosoferer Søren Kierkegaard over de fire skuespilleres evner til at skildre henholdsvis en moden kvinde, skildre en brandert samt skildre en forfører.

I Søren Kierkegaards essay om skuespillerinden Anna Nielsen roser han hendes evne til at skildre den modne kvinde. Skuespilleren Joachim Ludvig Phister roser han for hans evne til at skildre en brandert i et syngestykke. Druk er også temaet i Kierkegaards essay om skuespilleren Christen Niemann Rosenkilde, som han roser for hans evne til at skildre det at være fuld. I det sidste af de fire essay roser Kierkegaard operasangeren, barytonen Jørgen Christian Hansen for hans evne til at tolke sangteksten til bondepigen Zerlinas møde med ham i rollen som forføreren Don Juan i Mozarts opera ”Don Giovanni”.

Søren Kierkegaards fire teaterfilosfiske essay er tekstnært ændret til nudansk af mag.art. Jens Staubrand, der tillige har udvalgt bogens billeder samt skrevet kommentarerne til dem. Det er forlagets håb, at bogens billeder og deres tekster giver læseren en mere rig oplevelse, end hvis man kun havde den nøgne tekst.